Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Reformacyjne spotkania o sakramentach

W sobotę, 26 listopada 2016 r. w centrum parafialnym Salem w Dzięgielowie odbył się cykl wykładów w ramach parafialnych obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Temat ogólny brzmiał: Reformacyjne spotkania o sakramentach.

 

Tego dnia po południu usłyszeliśmy trzy wykłady, które zaprezentował nam znawca teologii ks. Marcina Lutra i czasów Reformacji, dr Jerzy Sojka , wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Usłyszeliśmy wykłady na następujące tematy: Luter i sakramenty – początki, Luter i sakramenty - spory o Wieczerze Pańską oraz Luter i sakramenty - spory o Chrzest Święty.

 

Każdy z nas usłyszał kilka bardzo ciekawych wykładów, były one dla wszystkich licznie zebranych słuchaczy przekazane przystępnym językiem. Po każdej sesji był czas na zadawanie pytań i dyskusje. Dla wszystkich słuchaczy był to dobrze spędzony czas. Prelegent poruszył ważne i budujące tematy, a zarazem wciąż aktualne.

 

Dzięki temu uczestnicy mogli pogłębiać swoją osobistą wiarę,  poszerzyć wiedzę biblijną oraz tożsamość konfesyjną. Podsumowaniem wykładów było niedzielne kazanie dr Jerzego Sojki wygłoszone podczas nabożeństwa dla dzięgielowskiego zboru w I Niedzielę Adwentu. Już myślimy o kolejnym spotkaniu, aby przybliżyć następne reformacyjne prawdy dla nas jako spadkobierców dzieła odnowy Kościoła.