Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Rekolekcje pasyjne dla sióstr diakonis

"Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" - pod takim hasłem w domu sióstr diakonis "Eben-Ezer" odbywały się dwudniowe rekolekcje pasyjne 8 i 9 marca 2017 roku, które prowadzili bp Adrian Korczago oraz ks. Piotr Sztwiertnia.

 

Wykłady, przygotowane przez ks. Piotra Sztwiertnię, zostały podzielone na trzy części. W pierwszej uczestniczki wraz ze swymi duszpasterzami - ks. Markiem Londzinem i ks. Emilem Gajdaczem analizowały zachowanie ludu izraelskiego względem Jezusa. W drugiej zapoznały się z przebiegiem procesu Mistrza z Nazaretu oraz ze stosunkiem elit religijnych do Chrystusa. Trzecia część dotyczyła relacji Jezusa z Jego rodziną oraz z gronem najbliższych współpracowników - apostołów.

 

W podsumowaniu bp Adrian Korczago wskazywał, że Jezus modlący się na krzyżu "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią" modli się nie tylko za swoich prześladowców, tych, którzy przybili Go do krzyża i z Niego szydzą, ale również za cały lud izraelski, który nie rozpoznał w Nim Mesjasza, za arcykapłanów i elity religijne, które kurczowo broniły swego obrazu Boga oraz za rodzinę i apostołów, którzy wstydzili się Jezusa i tak naprawdę w ogóle Go nie rozumieli.

 

Podczas rekolekcji siostry diakonise wzięły również udział w nabożeństwie spowiednio-komunijnym.