Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Szkolenie dla nauczycieli szkółek niedzielnych w Dzięgielowie

Prowadzenie szkółki niedzielnej czyli nabożeństwa dla dzieci, jest zarówno dla dzieci, jak i ich nauczycieli niesamowitą przygodą z Bogiem.

Każdorazowo zajęcia szkółki niedzielnej mają wymagającego słuchacza i uczestnika, jakim jest dziecko.

To wymaga od prowadzących stałego dokształcania.

Parafia w Dzięgielowie przynajmniej raz w roku organizuje szkolenie dla osób prowadzących i pomagających w prowadzeniu zajęć szkółki. Mamy ponad 20 osób w różnym wieku (chociaż przeważa młodzież), które oddają się Bogu do dyspozycji, aby głosić dzieciom Ewangelię.

Tegoroczne szkolenie odbyło się w sobotę 19 listopada 2016 r.  w Centrum parafialnym „Salem” i trwało od rana do godzin popołudniowych.

Tym razem prowadzącymi szkolenie były trzy Danuty z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia MED („Miłość Edukacja Dojrzałość”).

Zajęcia dotyczyły m.in. planowania spotkania, biblijnych podstaw głoszenia dzieciom Ewangelii, a na zakończenie przedstawionych zostało wiele praktycznych pomysłów na to, jak uatrakcyjnić zajęcia biblijne.