Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Wyższobramski Chór Kameralny nagrodzony

W sobotę 1 kwietnia miała miejsce 12. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej.

 

Przegląd, który od lat odbywa się w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska muzycznego i jest jedynym tego typu przedsięwzięciem o tematyce pokutnej i pasyjnej w skali kraju. Z roku na rok wzrasta liczba uczestników konkursowych przesłuchań. W sobotnich muzycznych zmaganiach wzięło udział 19 chórów (535 osób) z całej Polski, w tym 2 reprezentujące parafie ewangelicko-augsburskie z Cieszyna i Karpacza. W ramach przeglądu w kościele ewangelickim w Żorach odbył się koncert pieśni pasyjnych, na którym wystąpiły chóry z Cieszyna, Limanowej i z Suszcza.

 

Żorski przegląd zaszczycił swoim honorowym patronatem ks. abp dr Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki, ks. bp dr Marian Niemiec – zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augburskiego oraz Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha.

 

Jak podkreślił ks. dr Wiesław Hudek, dyrektor artystyczny przeglądu, jury obradowało w tym roku rekordowo długo, gdyż poziom tegorocznego przeglądu był szczególnie wysoki i wyrównany. Ostatecznie jury w składzie: przewodniczący ks. dr Wiesław Hudek, członkowie: prof. dr hab. Mirosława Knapik, dr Maria Piotrowska- Bogalecka, dr Aleksandra Maciejczyk przyznało następujące nagrody:

 

Grand Prix - nagrodę ks. abp. dr Wiktora Skworca Metropolity Katowickiego oraz ks. Dziekana Stanisława Gańczorza proboszcza parafii św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach - pozłacaną 24 karatowym złotem "Pietę" oraz nagrodą pieniężną ufundowaną przez firmę Euromot Żory otrzymał Zespół Śpiewaczy "Echo Łysicy" z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach pod dyr. Grzegorza Michty

 

I  miejsce - nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę  otrzymała Schola Duszpasterstwa Akademickiego "Albertinum" w Gliwicach pod dyr. Szymona Szymika

 

II miejsce - nagrodę bp. Mariana Niemca - Zwierzchnika Diecezji  Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez  Firmę Klimosz otrzymał Chór "Canticum Iubilaeum" z Bazyliki Matki Boskiej w Limanowej pod dyr. Marka Michalika

 

III miejsce - nagrodę Rady Miasta Żory otrzymał Wyższobramski Chór Kameralny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. Piotra Sikory

 

Oprócz nagród jury wyróżnienia wybranym zespołom przyznali również m.in. zaproszeni goście, duchowni, senatorowie i posłowie RP.

 

Jedno z nich – Specjalne wyróżnienie za ogólne wrażenie artystyczne - nagrodę ks. Prałata Jana Szewczyka otrzymał Chór Ekumeniczny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Karpaczu pod dyr. Bernarda Stankiewicza.

 

Sobotni przegląd zakończyła msza święta w intencji jego uczestników z udziałem biskupów, przedstawicieli samorządu oraz zaproszonych gości. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród i występ laureatów tegorocznego przeglądu. Cieszymy się, że występy obu ewangelickich chórów zostały wysoko ocenione przez jury, a chóry miały możliwość zaprezentowania słuchaczom bogactwa ewangelickich pieśni pasyjnych.

 

Piotr Sikora