Kalendarz zapowiedzi

Zapraszamy na
Witamy

Hasło roku 2017

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza.

Księga Ezechiela 36,26

Hasło lipca

O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie.

List do Filipian 1,9

Życzenia Biskupa Kościoła Jerzego Samca

„Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. I on będzie pokojem”. Mi 5,3-4a

 

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam o narodzinach Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Zwykle, gdy nadchodzi ten czas skupiamy się na symbolach tych narodzin: żłóbek, stajnia, dziecko. Tymczasem prorok Micheasz kieruje nasze myśli na działania oczekiwanego Mesjasza. Chrześcijanie w tych zapowiedziach widzą Jezusa Chrystusa.

 

Świat, w którym żyjemy nieustannie poszukuje pokoju. Ludzie jednak bardziej stwarzają pozory bezpieczeństwa niż zapobiegają wojnom. Poszukiwania pokoju kończą się najczęściej niepowodzeniem. Zapewne dzieje się tak dlatego, że wybieramy niewłaściwe drogi lub sposoby osiągnięcia pokoju. Mieszkanie w spokoju oznacza dla nas głównie, mieszkanie w otoczeniu rzeczy materialnych. Liczymy na to, że osiągniemy bezpieczeństwo dzięki mieszkaniu, zabezpieczeniu finansowemu czy dobrej pracy. Z kolei w relacjach pomiędzy krajami, liczymy na pokój dzięki zbrojeniom czy też układom politycznym. Ciągle szukamy pokoju, modlimy się o niego, bo sami nie potrafimy go osiągnąć.

 

Boże Narodzenie oznacza, że Bóg w Chrystusie sam zaprowadza pokój, dokonuje zmian w życiu każdej i każdego z nas, wprowadza pokój do naszych serc. W niepozornym mieście i skromnym miejscu rodzi się Zbawiciel, ten który będzie prawdziwym przywódcą. To, co pokazuje nam opowieść o Bożym Narodzeniu wydaje się być zwykłe i małoznaczące, lecz prorok Micheasz wie, że Bóg widzi więcej, docenia to, czego ludzie czasem nie dostrzegają. Dar, który otrzymujemy jest szczególny - Jezus Chrystus jest kimś kogo można nazwać pokojem.

 

Dlatego Boże Narodzenie jest odkryciem zadania, jakie Bóg przed nami stawia. Skoro Jezus Chrystus jest pokojem, a my pragniemy Go naśladować to powinniśmy również być rzecznikami pokoju: wprowadzać sprawiedliwość, traktować innych w sposób, w jaki Bóg traktuje wszystkich ludzi czyli z miłością, powinniśmy być gotowi współczuć, rozumieć i przebaczać podobnie jak czyni to Bóg. To zadanie nie pozwala nam szukać wymówek ani stawiać warunków. Nie musimy czekać aż ludzie wokół nas okażą nam serdeczność, czy wyciągną rękę na zgodę, bo w Chrystusie Bóg już utorował drogi, którymi my możemy podążać.

 

Życzę Wam wszystkim, by Jezus Chrystus stał się pokojem w Waszych rodzinach, domach, miastach, w całym kraju. Byśmy nieśli Jego przesłanie o pokoju innym i potrafili wzajemnie się szanować i rozumieć. Niechaj Boże Narodzenie będzie czasem prawdziwego pojednania.

 

Wasz w Chrystusie

bp Jerzy Samiec